بازی کرونا هوشمند

جدول حضرت امیرالمومنین علی ( علیه السلام )


افقی :


 1. فرمانده بخشی از سپاه عبیدالله بن زیاد (لعنت الله علیه) در کربلا که به یاران امام حسین (علیه السلام ) پیوست - امام سوم شیعیان - اتصال تکه های چوب به هم .
 2. حرف مفعول - نام بزرگترین اقیانوس جهان - هلاکت نیست .
 3. ماه کوتاه - نه عرب - بنما مرا .
 4. چسبنده و ملازم و پایبند در بدی - مادر لر.
 5. مرغ انگلیسی - قاره خاورمیانه .
 6. نوعی ساز بادی ایرانی - از لوازم التحریر .
 7. روی ابرو می نشیند - مایعی که از غدد زیر پوستی ترشح می شود .
 8. پوششی زنانه - کلمه آگاه کننده .
 9. کتابی منسوب به حضرت امام علی ( علیه السلام ) .

عمودی :


 1. قاتل حضرت علی اصغر (ع) -آگاهی های مربوط به صنعت یا فن .
 2. گروهی از دزدان - غصه و اندوه .
 3. راست نیست .
 4. ستایش کننده - منتقم خون شهدا کربلا .
 5. بالاترین قسمت بدن - مایه حیات - درنگ و تاخیر .
 6. موی گردن اسب - خرس عرب .
 7. کارهای ریاکار - حرف تعریف عرب .
 8. جمع من .
 9. گفت و گو با حضرت حق - نغز بی ز .
 10. درگذشتن از بیم و مانند آن - از بیماری هاست .
 11. از مصدر راندن است - سوار عرب .
 12. از القالب حضرت امام حسین (علیه السلام ) .
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1    
2    
3      
4       علیه   السلام
5        
6        
7            
8    
9  
10                    
بازی پازل 2048
ماشین حساب
کرونا هوشمند اسمارت کرونا